Döwlet Baştutanymyz wise-premýer D. Amangeldiýewe berk käýinç yglan etdi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer D. Amangeldiýewe berk käýinç yglan etdi

опубликованно 17.11.2017 // 994 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýrugy bilen wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy ulgamlaryna we Aşgabat şäherine gözegçilik edýän orunbasary Amangeldiýew Dädebaý Saparowiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter