Annaniýaz Jepbarowa “Türkmenistanyň at gazanan artisti” ady berildi | TDH
Syýasat habarlary

Annaniýaz Jepbarowa “Türkmenistanyň at gazanan artisti” ady berildi

опубликованно 08.12.2017 // 1016 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda aýdym-saz sungatyny ösdürmekde bitiren uly hyzmatlary nazara alnyp, Ahal welkatynyň Ak bugdaý etrabynyň medeniýet bölüminiň baş hünärmeni Annaniýaz Jepbarowiç Jepbarowa “Türkmenistanyň at gazanan artisti” diýen hormatly at dakyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter