Birža söwdalarynda eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 75,5 million dollaryna golaý boldy | TDH
Ykdysadyýet

Birža söwdalarynda eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 75,5 million dollaryna golaý boldy

опубликованно 23.12.2017 // 923 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen mazudy, Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa karbamid ( “Türkmenhimiýa” Döwlet konserni) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, nah mata we ýüplük satyldy. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Pakistan, Ukraina. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 75 million 414 müň dollaryndan gowrak boldy.

Pakistandan we Hindistandan gelen işewürler manat serişdelerine jemi bahasy 3 million 913 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügini satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin umumy bahasy 6 million 999 müň manat bolan nebit ýol bitumyny (TNGIZT-niň önümi), azyklyk bugdaýy, pagta süýümini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter