Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe işgärleri wezipelere belledi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe işgärleri wezipelere belledi

опубликованно 04.01.2018 // 1153 - просмотров
 

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Kararlara gol çekdi. Resminamalara laýyklykda:

Guwançali Mämmetguliýewiç Baýramow Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministriniň orunbasary wezipesine;

Azat Muhammedowiç Ataýew Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine;

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň orunbasary wezipesinde işlän Annadurdy Erkinowiç Kösäýew Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter