Döwlet Baştutanymyz “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygyna käýinç yglan etdi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygyna käýinç yglan etdi

опубликованно 24.01.2018 // 1442 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, bellenen tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy Nyýazlyýew Nyýazly Myradowiçe käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter