2018-nji ýylda suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberi tassyklanyldy | TDH
Syýasat habarlary

2018-nji ýylda suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberi tassyklanyldy

опубликованно 26.01.2018 // 1407 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Suw kodeksine laýyklykda, ýurdumyzyň suw serişdelerini aýawly hem-de netijeli peýdalanmak maksady bilen, 2018-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberleri tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter