Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Dädebaý Amengeldiýewe berk käýinç yglan etdi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Dädebaý Amengeldiýewe berk käýinç yglan etdi

опубликованно 02.02.2018 // 1453 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Amangeldiýew Dädebaý Saparowiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter