Döwlet Baştutanymyzyň Permanlary bilen harby atlar dakyldy | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanymyzyň Permanlary bilen harby atlar dakyldy

опубликованно 01.03.2018 // 1410 - просмотров
 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanlary bilen, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy – Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy, polkownik Begenç Ataýewiç Çündogdyýewe general-maýor harby ady, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy, podpolkownik Atadurdy Ataberdiýewiç Osmanowa polkownik harby ady dakyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter