Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 21.06.2015 // 955 - просмотров
 

Abdullah II,
Iordaniýanyň Patyşasy:

Onuň Alyhezreti
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Iordan Haşemit Patyşalygynyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adymdan mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen Size mähirli gutlaglarymy ýollaýaryn.

Meniň Size berk jan saglyk, bagt, türkmen halkyna bolsa abadançylyky we gülläp ösüş baradaky arzuwlarymy kabul ediň.

***

Reuwen Riwlin,
Ysraýyl döwletiniň Prezidenti:

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Ysraýyl döwletiniň adyndan hem-de hut öz adymdan Size we Türkmenistanyň halkyna Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli mähirli arzuwlarymy ýollaýaryn.

Ruhy tämizligiň aýy hasaplanylýan bu aýda birek-birek üçin kalbymyzyň we törümiziň açyk boljakdygyna ynanýaryn.

***

Mohammad Abdul Hamid,
Bangladeş Halk Respublikasynyň
Prezidenti:

Onuň Alyhezreti
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňize mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy iberýärin.

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagt, Türkmenistanyň halkyna hem-de tutuş musulman ymmatyna gülläp ösüş we rowaçlyk arzuw edýärin.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter