21-nji martda bag ekmek boýunça ählihalk ýowary geçiriler | TDH
Syýasat habarlary

21-nji martda bag ekmek boýunça ählihalk ýowary geçiriler

опубликованно 02.03.2018 // 1493 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 21-nji martynda bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek bellenildi. Resminama bilen ministrliklere, pudak edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine bag ekmen boýunça ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter