Mejlisiň başlygy Astanada geçiriljek ýokary derejeli duşuşykda türkmen wekilýetine ýolbaşçylyk eder | TDH
Syýasat habarlary

Mejlisiň başlygy Astanada geçiriljek ýokary derejeli duşuşykda türkmen wekilýetine ýolbaşçylyk eder

опубликованно 05.03.2018 // 1332 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi, resminama laýyklykda 15-16-njy mart aralygynda Mejlisiň başlygy A. Nurberdiýewanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekilýeti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygyna gatnaşmak üçin Astana şäherine (Gazagystan Respublikasy) gulluk iş saparyny amala aşyrar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter