Döwlet baştutany kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça teklipleri makullady | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet baştutany kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça teklipleri makullady

опубликованно 16.03.2018 // 1478 - просмотров
 

Ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklary döwründe telekeçilik işini has-da ösdürmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de täze innowasion önümçilikleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenistanda Kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasyny döretmek boýunça birnäçe teklipleri makullanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter