Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy hakynda

опубликованно 30.03.2018 // 2467 - просмотров
 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna laýyklykda we Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň 2018-nji ýylyň 30-njy martynda bolup geçen birinji maslahatynyň barşynda gizlin ses bermegiň netijeleri boýunça:

Gülşat Sahyýewna Mämmedowany Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlyklygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Aşgabat şäheri. 2018-nji ýylyň 30-njy marty.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter