Türkmen woleýbolçylarynyň altyn medallary | TDH
Sport

Türkmen woleýbolçylarynyň altyn medallary

опубликованно 28.04.2018 // 1204 - просмотров
 

Bangladeşiň paýtagty Dakka şäherinde geçirilen zonal Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary uly üstünlik gazandy. Biziň ýurdumyzyň ýygyndy topary nobatdaky altyn medala mynasyp boldy.

Türkmenistanlylar finalda ýer eýeleri bilen duşuşdylar. Oýnuň birinji döwri biziň toparymyz üçin şowly bolmady. Emma türkmen topary tutanýerli göreşde ilki oýnuň gidişini deňlediler, soňra bolsa bäsdeşleri - Bangladeşiň türgenlerinden doly üstün çykdylar. Biziň woleýbolçylarymyz oýnuň soňky üç döwründe öňdeligi eýeläp, bu ýaryşlarda altyn medallary aldylar.
Ýygyndy toparymyzyň öňdebaryjysy Didar Nuryýew bu ýaryşlaryň iň gowy oýunçysy diýen ada mynasyp boldy. Ildeşlerimiz Döwrangeldi Amandurdyýew libero ugry boýunça ýeňiji boldy, Arslanbek Iskanderow bolsa «Iň gowy pas beriji» diýen ada eýe boldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter