Türkmen samboçylarynyň Aziýanyň çempionatyndaky üstünlikli çykyşy | TDH
Sport

Türkmen samboçylarynyň Aziýanyň çempionatyndaky üstünlikli çykyşy

опубликованно 12.05.2018 // 1239 - просмотров
 

Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäherinde geçirilýän sambo boýunça Aziýa çempionatynda milli ýygyndy toparymyz 11 medal, şol sanda bäş altyn, 2 kümüş we 4 bürünç medal gazandy. Çempionata ýurdumyzdan 13 türgen gatnaşýar.

Söweş sambosy boýunça türgenlerimiz bäş altyn medaly gazanyp, aýratyn tapawutlandylar. Ýokary agram derejesinde (100 kilogramdan ýokary) çykyş eden Babajan Iwadullaýew ýokary baýraga eýe bolup, Aziýanyň häzirki çempiony derejesini tassyklady. Geçen ýyl bu türgen Daşkentde geçirilen ýaryşda 100 kilograma çenli agram derejesinde birinji orny eýeläpdi.

Çary Annagurbanow (100 kilograma çenli), Jawlanbek Madaminow (82 kilograma çenli), Rustam Penjiýew (74 kilograma çenli) we Kerimberdi Döwletow (62 kilograma çenli) bu görnüşde ýeňijiler boldular.

Abdylla Babaýew (68 kilograma çenli) we Ruslan Ýusupow (57 kilograma çenli) çykyş edip, kümüş medala eýe boldular.

Söweşjeň sambo boýunça Arslan Ymamow (90 kilogram), Gurbanmuhammet Jollaýew (50 kilogram) üçünji derejeli hormat münberine çykdylar.

Sport sambosy boýunça zenanlaryň arasynda Gülnar Haýytbaýewa (68 kilogram) we Zyba Orunowa (64 kilogram) bürünç medal gazandylar.

Aziýanyň çempionatynyň çäklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary umumy medal hasabynda ikinji netijäni görkezdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter