Resmi habarlar 26-nji Maý | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 26-nji Maý

опубликованно 26.05.2015 // 940 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin, 2015-nji ýylyň 26-29-njy maýy aralygynda Kuweýt Döwletiniň El-Kuweýt şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter