Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 31.05.2018 // 1404 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ýagmur Bäşimowiç Turşekow Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrow Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Aşgabat” teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Meýlis Baýrammyradowiç Rejepow Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Aşgabat” teleýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygynyň orunbasary Nursähet Ýagmyrowiç Iýaberenow Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Berdimyrat Baýrammammedowiç Bäşimow Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň başlygy wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter