Resmi habarlar 16-nji Mart | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 16-nji Mart

опубликованно 16.03.2015 // 931 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Ogulbagt Annaberdiýewna Çopanowa “Watan” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Hojamyrat Şamyradowiç Goçmyradow Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter