Döwlet Baştutany Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutyny döretmek hakynda Permana gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutany Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutyny döretmek hakynda Permana gol çekdi

опубликованно 23.07.2018 // 1045 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwleti öwreniş we Türkmenistanyň kanunçylygy babatda düýpli hem-de amaly barlaglary geçirmek, şeýle hem türkmen döwletini we jemgyýetini demokratiýalaşdyrmak işlerini ylmy taýdan esaslandyrmagy üpjün etmek maksady bilen Permana gol çekip:

1. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutyny hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutyny goşup, olaryň binýadynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutyny döretmegi;

2. Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň işine gözegçilik etmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň üstüne ýüklemegi;

3. Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutyny Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynyň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutynyň hukuk oruntutary diýip kesgitlemegi karar etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter