Birža täzelikleri 31-nji Maý | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 31-nji Maý

опубликованно 31.05.2015 // 926 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, az kükürtli ýakylýan mazudy satyn aldylar. Beýik britaniýaly, singapurly işewürler Seýdiniň nebiti gaýdan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini, Türkiýäniň we Täjigistanyň işewürler toparynyň wekilleri “B” kysymly karbamidi we tehniki polipropilen haltasyny (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna arassalanan pagta ýagy, nah ýüplügi, pagta süýümi we pagta şroty ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Beýik Britaniýa, Şweýsariýa, Türkiýe, Singapur, Malta, Owganystan, Gyrgyzystan, Gruziýa we beýlekiler. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 51 million 467 müň dollaryndan gowrak boldy.

Depozit manat serişdelerine pakistanly işewürler umumy bahasy 476 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter