Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

опубликованно 26.08.2018 // 1031 - просмотров
 

“Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy kabul ediň. Beýik Biribardan hemmämize abadançylyk, bagt we rowaçlyk dileýärin” – diýlip, Ýemen Respublikasynyň Prezidenti Abd-Rabbu Mansur Hadiniň gutlagynda aýdylýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter