Birža täzelikleri 5-nji Aprel | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 5-nji Aprel

опубликованно 05.04.2015 // 885 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Niderlandlardan, Birleşen Arap Emirliklerinden we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni we nebit koksuny satyn aldylar. Estoniýaly we owganystanly işewürler suwuklandyrylan gazy (“Türkmengaz” DK) satyn aldylar. Daşary ýurt puluna şeýle hem ýük awtoulagy, arassalanan pagta ýagy, nah ýüplügi, nah ýüplügiň galyndylary, süýümli ulýuk satyldy. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Koreýa Respublikasy, Türkiýe, Malta, Täjigistan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 20 million 82 müň dollaryndan gowrak boldy.

Depozit manat serişdelerine Pakistandan gelen işewür toparlarynyň wekilleri umumy bahasy 376 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 542 müň manatdan gowrak bolan polipropileni we polimer külkesini (TNGIZT), şeýle hem azyklyk dänäni satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter