Döwlet Baştutany prokuratura ulgamynda wezipä belledi we wezipeden boşatdy | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutany prokuratura ulgamynda wezipä belledi we wezipeden boşatdy

опубликованно 05.09.2018 // 1023 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen:

saglyk ýagdaýy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Bäşimmuhammet Saparmuhammedowiç Amanow Daşoguz welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Alym Abdullaýewiç Goňurow Daşoguz welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Ahal Ýazgeldiýewiç Rejepow Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Şöhrat Terkeşowiç Mämiýew Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Şatlyk Gündogdyýewiç Myradow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter