Birža täzelikleri 22-nji Fewral | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 22-nji Fewral

опубликованно 22.02.2015 // 921 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen ýangyç mazudyny we M-100 kysymly mazudy satyn aldylar. Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen işewürler tehniki kükürdi (“Türkmengaz” DK) satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna polipropilen haltasyny, pagta ýagyny, nah ýüplügi, pagta süýümini, dowarlaryň derisini satyn aldylar. Satyn alan ýurtlar: Şweýsariýa, BAE, Türkiýe, Täjigistan, Owganystan, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 28 million 500 müň dollaryna barabar boldy.

Içerki bazar üçin ýurdumyzyň telekeçileri (TNGIZT–da öndürilen) umumy bahasy 66 müň manatdan gowrak bolan polimer külkesini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter