Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 26.10.2018 // 1074 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Baýramdurdyýew Merdan Orazgeldiýewiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Silap Şamyradowiç Welbegow maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myratdurdy Orazdurdyýew Merkezi bankyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary Myratdurdy Orazdurdyýew Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter