Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

опубликованно 10.11.2018 // 531 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Şweýsariýanyň, Lýuksemburgyň, Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen “B” kysymly karbamide isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, Türkiýeden, BAE-den, Ermenistandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 57 million 299 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, BAE-den we Türkiýeden gelen işewürler jemi bahasy 8 million 11 müň manatdan gowrak taýajyk görnüşli polipropilen owuntygyny, garyşyk we nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 683 müň manatlykdan gowrak nebit ýol bitumyny, polipropileni we pagta süýümini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter