Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

опубликованно 17.11.2018 // 651 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 267-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt walýutasyna reňksiz list aýna we nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Gonkong, Türkiýe, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 23 million 39 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Gonkongdan, Kanadadan, Türkiýeden, Ermenistandan, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 22 million 195 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi we ýüňi (saryja hem garaköli) satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 8 million manada golaý polipropileni, polietileni we pagta süýümini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter