Türkmenistanyň Prezidenti Jorj Uoker Buşa gynanç bildirdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Jorj Uoker Buşa gynanç bildirdi

опубликованно 02.12.2018 // 923 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Jorj Uoker Buşa onuň kakasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 41-nji Prezidenti we görnükli syýasatçy Jorj Gerbert Uoker Buşuň aradan çykmagy zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz bu habary gynanç bilen kabul edip, şu agyr pursatda Jorj Uoker Buşa hem-de onuň ähli maşgala agzalaryna tüýs ýürekden duýgudaşlyk bildirdi we çuňňur gynanjyny beýan etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter