Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady

опубликованно 17.12.2018 // 758 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Salome Zurabişwilä Gruziýanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz öz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berip, bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň hem-de Gruziýanyň halklarynyň bähbidine geljekde hem ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynanýandygyny beýan etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Gruziýanyň Prezidentine berk jan saglyk hem-de dostlukly gruzin halkynyň ösüşine we abadançylygyna gönükdirilen ähli başlangyçlarynda hem-de işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter