Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ç.G.Nyýazow hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ç.G.Nyýazow hakynda

опубликованно 20.12.2018 // 902 - просмотров
 

Çary Geldiýewiç Nyýazowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky Türkmenistanyň ilçisi, Hemişelik wekili wezipelerinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter