Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryny iş güni däl diýip yglan etmek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryny iş güni däl diýip yglan etmek hakynda

опубликованно 28.12.2018 // 952 - просмотров
 

Ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, karar edýärin:

1. 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryny iş güni däl diýip yglan etmeli.

2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 28-nji dekabry.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter