Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY KURBANDURDYÝEW A.R. hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY KURBANDURDYÝEW A.R. hakynda

опубликованно 07.01.2019 // 732 - просмотров
 

Kurbandurdyýew Aşyr Rozymuradowiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 7-nji ýanwary.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter