Resmi habar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habar

опубликованно 20.02.2019 // 987 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruklara gol çekdi, resminamalara laýyklykda, degişli ugurlarda iň gowy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen, aşakda görkezilen ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlar düzüminiň wekilleri iş saparlaryna iberilýär:

Döwlet energetika instituty — Koreýa Respublikasyna;

Döwlet çeperçilik akademiýasy, Jemagat hojalygy instituty, Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti — Ýaponiýa;

Türkmen döwlet maliýe instituty, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty — Hytaý Halk Respublikasyna;

Türkmen oba hojalyk instituty, Milli sport we syýahatçylyk instituty — Rumyniýa;

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti — Awstriýa Respublikasyna.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter