Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

опубликованно 06.03.2019 // 904 - просмотров
 

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

2-nji derejeli ýurist Babageldi Satybaldyýewiç Babaýewi Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokurory wezipesine bellemeli,

1-nji derejeli ýurist Myratasyl Myratgeldiýewiç Myratgeldiýewi Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Mary prokurory wezipesine bellemeli,

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Rahmanowiç Suwhanowy Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokurory wezipesinden boşatmaly,

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Ylham Allaberdiýewiç Sultanowy Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Mary prokurory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 6-njy marty.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter