Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkimi Kürtow Kakamyrat Begençmyradowiçe käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkiminiň orunbasary Gurbanow Arman Muhammetnazarowiçe käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary Nurgeldiýew Aýdogdy Geldimämmedowiçe käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi Gylyjow Batyra käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary Öwlýagulyýew Astanagula käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi Allamyradow Agamyrada käýinç yglan edildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkiminiň orunbasary Ataýew Begençmuhammet Muhammedamanowiçe käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter