Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

опубликованно 18.03.2019 // 734 - просмотров
 

Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifany Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda

Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmeginde, Türkmenistanyň we Bahreýn Patyşalygynyň arasynda dostlugyň berkidilmeginde, uzak ýyllaryň dowamynda ykdysady, ylym-bilim, medeni we halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin, şeýle hem iki ýurduň halklarynyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmaga goşan uly şahsy goşandyny nazara alyp, Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifany Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter