Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara gol çekdi

опубликованно 09.04.2019 // 786 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Ş.H.Hudaýkulyýew hakynda

Şöhrat Hemrakulyýewiç Hudaýkulyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 9-njy apreli.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
J.A.Maşaripow hakynda

Jumanazar Allanazarowiç Maşaripowy Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 9-njy apreli.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Meredow S.O. hakynda

Meredow Saparguly Orazsähedowiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 9-njy apreli.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
G.M.Amanow hakynda

Gowşutmyrat Muhammetberdiýewiç Amanowy Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 9-njy apreli.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter