Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

опубликованно 12.04.2019 // 723 - просмотров
 

D.S.AMANGELDIÝEW hakynda

Dädebaý Saparowiç Amangeldiýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden bo-şatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 12-nji apreli.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter