Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

опубликованно 19.05.2019 // 444 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 63-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Maltadan, Gruziýadan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, uçar kerosinini, az kükürtli ýangyç mazudyny, Russiýa Federasiýasyndan, Şweýsariýadan, Özbegistandan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, şeýle hem Rumyniýadan we Türkiýe Respublikasyndan gelen işewür toparyň wekilleri karbamidi («Türkmenhimiýa» DK we «Türkmensenagat eksport-import» APJ) satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, nah mata we ýüplük, mebel pamygy ýerlenildi. Satyn alanlar Russiýadan, Türkiýeden, BAE-den, Azerbaýjandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Pakistandan, Owganystandan gelen telekeçilerdir. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 184 million 714 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Kanadadan, BAE-den, Türkiýeden, Gazagystandan, Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 15 million 947 müň manatlykdan gowrak bolan nah matany we ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 377 müň manatlykdan gowrak pagta-süýümini satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter