Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.A.Osmanowy harby atda peseltmek hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.A.Osmanowy harby atda peseltmek hakynda

опубликованно 13.06.2019 // 652 - просмотров
 

Gulluk borçlaryny talabalaýyk berjaý etmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Atadurdy Ataberdiýewiç Osmanowyň general-maýor harby adyny polkownik harby adyna çenli peseltmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 13-nji iýuny.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter