Ýaponiýanyň Imperatory tagta çykmagy mynasybetli gutlaglary üçin türkmen Liderine hoşallyk bildirdi | TDH
Syýasat habarlary

Ýaponiýanyň Imperatory tagta çykmagy mynasybetli gutlaglary üçin türkmen Liderine hoşallyk bildirdi

 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Siziň Alyhezretiňiz, meniň tagta çykmagym mynasybetli iberen, mähirli sözler beýan edilen hatyňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin.

NARUHITO,
Ýaponiýanyň Imperatory.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter