Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 02.07.2019 // 1125 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aýbölek Halykberdiýewna Täçmuhammedowa Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gurbanmyrat Sähedow Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Hydyr Kakabaýewiç Nunnaýew Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kakabaý Annasähetowiç Hojanepesow Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşyrmuhammet Meredowiç Myratlyýew Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwlet Tuganowiç Ýolow Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gylyçmämmet Orazow Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gulmät Muhammedowiç Penaýew Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Durdyklyç Niýazow pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň ylmy-döredijilik işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Ýazmyradowiç Tuweleýew Türkmen döwlet medeniýet institutynyň ylmy-döredijilik işleri boýunça prorektory wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar
teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter