Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi | TDH
Sport

Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi

 

Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär. Oňa dünýäniň 19 ýurdundan 176 türgen gatnaşýar. Ýaryşda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzüminde 7 türgen çykyş edýär.

Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Şatlyk Seýitmyradow 81 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, mongoliýaly bäsdeşinden üstün çykmagy başardy, emma ýer eýesiniň wekilinden asgyn geldi. Netijede, biziň türgenimiz öňdäki üçlüge girmek bilen, bürünç medala eýe boldy. Taýbeýde geçirilýän ýaryşlar dowam edýär.

Türkmen türgenleriniň mynasyp bolýan her bir täze medaly bilen Watanymyza buýsanjymyz ýokarlanýar. Olar geljekde ýurdumyzyň sport abraýyny gorarlar, türkmen sportunyň baýdagyny belende götererler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde sporty ösdürmek üçin ähli şertler döredilýär. Şeýle giň gerimli işler özüniň ajaýyp netijesini berýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter