Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 02.09.2019 // 603 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetmyradow Ýazmyrat Muhammetmyradowiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Batyr Amangeldiýewiç Amanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenilip, ol «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter