Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Işanow A.B. hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Işanow A.B. hakynda

опубликованно 04.09.2019 // 539 - просмотров
 

Işanow Amandurdy Bekdurdyýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 4-nji sentýabry.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter