Türkmenistanyň topary Özbegistanda geçirilen halkara tans festiwalynda birinji orny eýeledi | TDH
Medeniýet

Türkmenistanyň topary Özbegistanda geçirilen halkara tans festiwalynda birinji orny eýeledi

опубликованно 16.09.2019 // 588 - просмотров
 

Daşoguz welaýatyndan «Dessan» tans topary 15-16-njy sentýabrda Hywada geçirilen «Tansyň jadysy» atly halkara festiwalynda birinji orny eýeledi.

Türkmenistanyň at gazanan artistleri Dursunjemal Gazakowa we Guwanç Otuzow bilen bilelikde çykyş eden artistlerimiz küştdepdi halk tansy bilen emin agzalarynyň ýokary bahasyna eýe boldular, bu tans ÝUNESKO-nyň maddy däl mirasynyň sanawyna girizilendir. Netijede, ýakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginde ýeňiji bolan türkmen topary «Tansyň jadysy» halkara festiwalynyň ýeňijisiniň diplomyna we pul baýragyna (ABŞ-nyň 2 müň dollary) baýragyna mynasyp boldy.

Şeýle hem birinji orna Polşadan gelen topar mynasyp boldy. Ikinji orny Özbegistanyň, Indoneziýanyň we Gruziýanyň toparlary paýlaşdylar. Üçünji orna Täjigistanyň, Gazagystanyň, Hindistanyň we Özbegistanyň wekilleri mynasyp boldular. Bäsleşigiň baş baýragyny Azerbaýjanyň topary eýeledi.

«Iň ýaş topar», «Halk tansyny ussat ýerine ýetiriji», «Iň ýaş tansçy», «Iň gowy baletmeýster» we beýleki ugurlarda birinji orna mynasyp bolan tans toparlary ýörite diplomlar bilen sylaglanyldy.

Festiwal «Içan kala» döwlet muzeý-goraghanasynda geçirilip, ol Aziýanyň we Ýewropanyň 20 ýurdundan, şol sanda Indoneziýadan, Italiýadan, Ýaponiýadan we beýleki döwletlerden çeper döredijilik toparlaryny ýygnady. Bu çäräniň baş maksady — halklaryň asyrlar bäri dowam edip gelýän däplerini dikeltmek we baý medeni mirasyny giňden beýan etmek bolup durýar.

Horezm oblastynyň administrasiýasynyň ýolbaşçysy F.Ermanow festiwalyň açylyş dabarasynda çykyş edip, bu waka tansyň diliniň dürli halklary we medeniýetleri birleşdirýändiginiň nobatdaky subutnamasy bolup durýar diýip belledi.

Festiwalyň çäklerinde tans sungatynyň milli däplerine bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi. Ol Ürgenç şäherindäki Türkmen-özbek dostluk öýünde uly üstünlik bilen geçirildi. Bu binanyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň aprel aýynda boldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter