Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany polisiýanyň polkownigi M.B.Çakyýewe polisiýanyň general-maýory ýörite adyny dakmak hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany polisiýanyň polkownigi M.B.Çakyýewe polisiýanyň general-maýory ýörite adyny dakmak hakynda

опубликованно 04.10.2019 // 424 - просмотров
 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň polkownigi Mämmethan Berdimyradowiç Çakyýewe polisiýanyň general-maýory ýörite adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter