Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 02.12.2019 // 570 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Abdymuhammet Begmyradowiç Aramow Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arslan Kakageldiýewiç Saparow Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter