Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

опубликованно 05.05.2020 // 395 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Aýly Ýusupguliýewiç Orazowy, başga işe geçmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň prokurory wezipesinden boşatmaly;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Merdan Mahmudowiç Pirbabaýewi Ahal welaýatynyň prokurory wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly
Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysy
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň
5-nji maýy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter