Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

опубликованно 04.06.2020 // 322 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň baş redaktory Annamyrat Çaryýewiç Geldyýew bu teleýaýlymyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Saparguly Muhammetgurbanowiç Öwezberdiýew Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Sport» teleýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter